גלריה


אירוע היסטורי מיוחד ב'בית השלום' בחברון - 40 שנה לבית הדסה, 4 שנים לרב משה לוינגר זצ"ל | 15 תמונות