גלריה


שבת חיי שרה תש"פ: 45,000 משתתפים! | צילום: מנדי הכטמן | 94 תמונות