גלריה


חנוכת שלב ב' של מרכז המבקרים לגעת בנצח, חנוכה תש"פ | צילום: מירי צחי | 184 תמונות