גלריה


תפילת ותיקין של חג עם הרב שמואל אליהו שליט"א למרגלות מערת המכפלה - פסח תשפ"א | צילום: אלישע גרוסברג | 44 תמונות