גלריה


תפילת ותיקין של חג עם הרב שמואל אליהו שליט"א למרגלות מערת המכפלה - סוכות תשפ"ב | צילום: אלישע גרוסברג | 67 תמונות