גלריה


תפילת ותיקין למרגלות מערת המכפלה עם הרב שמואל אליהו שליט"א פסח תשפ"ב | צילום: אלישע גרוסברג | 80 תמונות