גלריה


ותיקין עם הרב שמואל אליהו שליט"א למרגלות מערת המכפלה סוכות תשפ"ג | צילום: אלישע גרוסברג | 49 תמונות