גלריה


שבת חיי שרה תשפ"ג | צילום: חיים טויטו, ישי פליישר, דן רוזנשטיין, נעם ארנון, אלימלך קרזן | 56 תמונות