גלריה


מרים קרצ'ר, ניצולת ילדים מטבח בחברון | 9 תמונות