בלוג

הרב יעקב יוסף והקשר העמוק לחברון

לכבוד 3 שנים לפטירת הרב. תלמידו הרב אריאל לוי תושב חברון בבלוג מיוחד לזכרו

11.5.16, 18:05 | הרב אריאל לוי | 154 צפיות

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שאהב הגאון הגדול מו"ר הרב יעקב יוסף זצ"ל את התורה הקדושה. הרב היה שקוע כל כולו אך ורק בלימוד התורה ובהרבצתה. מפעל חייו היה להגדיל תורה ולהאדירה. משנתו הייתה סדורה ובהירה ולשונו קולחת ומאירה. כל הש"ס פרוס לנגד עיניו, כל השולחן ערוך עם כל נושאי כליו עד לפוסקי דורנו. היה הרב יעקב מוסר את נפשו ומכתת רגליו מידי יום ביומו, שבעה ימים בשבוע, ממקום למקום, להאיר עיני ישראל בדבר ה' זו הלכה ומוסר כארבעים שיעורים בשבוע, מתיישב על כסאו בשעה הנקובה בדיוק נפלא ומיד פותח את פיו בחכמה. והיו תלמידיו שומעי לקחו מתענגים לא רק מאופן הרצאת הדברים מהמקורות עד להלכה ולמעשה, אלא גם מאישיותו הקורנת.
ענוותן היה הרב יעקב. לתלמידיו קרא "חברים" ונתן לכל אחד יחס אישי. כולם היו חרוטים הדק היטב על לוח ליבו. מאיר פנים, קורן, מחזק ומעודד, "חכמת אדם תאיר פניו".
ראוי לדרוש עליו את הפסוק "תתן אמת ליעקב", מידת האמת נר לרגליו ומגמתו ללכת תמיד לפי אמיתה של תורה. מתוך האמת שבערה בקרבו לימד את דבר ה' זו הלכה גם בענייני ארץ ישראל ואיסור מסירתה לאויבים. נלחם בכל כוחו את מלחמתה של תורה נגד הסכם אוסלו ותוצאותיו הרות האסון, הזכיר מעל כל במה אפשרית את האיסור החמור שבהפקרת חבלי ארצנו על אף ששילם מחיר אישי כבד מאוד. אך ורק הנאמנות לדבר ה' עמדה מול עיניו.
חיבה יתירה חיבב את מפעל ההתיישבות כולו ובמיוחד את עיר הקודש חברון. רבות הביע את הערכתו והזדהותו עם מחדשי הישוב היהודי בחברון והשתתף מידי שנה במעמד הסליחות במערת המכפלה, שם ישב כתלמיד לפני רבו ובענוות חן שנסוכה על פניו מקשיב כולו לדרשתו הנלהבת של מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל.
במשך שנים הגיע הרב יעקב מידי חודש למסור את שיעורו הקבוע בעלות השחר בכולל מערת המכפלה. לעיתים, על אף סדר יומו העמוס, ביקר בשכונות היהודיות בחברון לאות עידוד, הזדהות, חיזוק ותמיכה.  
מסירותו לכל דבר שבקדושה הייתה מדהימה, גם לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הארורה ונחלש עד מאד המשיך לבוא חברונה ולמסור את שיעוריו. במאמצים מרובים וכשהוא סובל כאבים עזים, עלה מדרגה אחרי מדרגה למערת המכפלה, כאומר כולו - אני איתכם. המשיכו בעמידה איתנה באהבת תורה, באהבת עם ישראל ובאהבת ארץ ישראל. המשיכו לפקוד את מערת המכפלה, ולזכור את ההבטחה האלוקית לאבות- ארץ ישראל לעם ישראל לדורות. 
תיזכר בטוב רעייתו נצחיה זצ"ל שעמדה לצידו במסירות ונאמנות אין קץ כדי שיוכל להקדיש את כל חייו להפצת התורה. בשנת התשע"ד, חודשים ספורים לפני פטירתה, התארחה בשבת חיי שרה בחברון.
הרב יעקב השאיר לכולנו ירושה בעלת ערך גדול עצום ורב. שיעוריו בהלכה שנמסרו בנחת ובחן מיוחד הוקלטו, וכך יכול כל אחד לרכוש בקיאות בכל תחומי ההלכה. לפרטים:0504402722
 
אין תגובות