בלוג

סיפורו של משקוף המנורות | נעם ארנון

באחת מסמטאותיה האפלוליות של חברון העתיקה היה מצוי שער ועליו משקוף בנוי משלוש אבני-גזית, שבכל אחת מהן חקוקה מנורה. ברם, השתיים הקיצוניות ניצבות הכן כשקניהן כלפי מעלה ואילו האמצעית- הפוכה | המשקוף המקורי נהרס בידי פורעים ערבים ובמקומו ממשיכים תושבי חברון להציב משקוף חדש, במסירות ובנחישות

14.12.20, 11:52 | נעם ארנון | 206 צפיות
 
 
 
 
 
 
 
 
באחת מסמטאותיה האפלוליות של חברון העתיקה היה מצוי שער ועליו משקוף בנוי משלוש אבני-גזית, שבכל אחת מהן חקוקה מנורה. ברם, השתיים הקיצוניות ניצבות הכן כשקניהן כלפי מעלה ואילו האמצעית- הפוכה.  
  משהיו ישישי חברון בראשית המאה הקודמת נשאלים על טיבו של משקוף זה, היו מספרים אגדה מופלאה: 
 "מעשה ברבי יעקב בן יוספיה, שהגיע לרומי ועמד מנגד שערו של טיטוס. עמד ובכה עד שנדר נדר, כי אם יזכנו הקב"ה ויעלה ויבוא לארץ הקודש, יבנה ביתו בעיר האבות ועל שערו יציב מנורה מגולפת באבן, כמנורה החקוקה שבשער טיטוס. משעלה רבי יעקב יוספיה והגיע לחברון, עמד והרכיב על שער ביתו משקוף ובו שלוש אבני-גזית מגולפות במנורות העבריות. אלא שהיו שואלים: על שום מה שתיים עומדות הכן והן ניצבות זקופות, ואילו השלישית, האמצעית - הפוכה? והיו משיבים: סמל לשלושה המגדלים שהיו בנויים בשעתו על קברי האבות אברהם, יצחק ויעקב. אך משבאו הצלבנים וקרבו למערה עלתה חמתו של יצחק אבינו, שקנאי היה, והיכה את הבאים בסנוורים. חזרו הצלבנים על עקבותם ונתפקחו עיניהם. משבאו בשנית, חזר והיכה אותם בסנוורים בשנית, אך משהעיזו ונכנסו למערה, נפל מגדלו של יצחק על פניו ונותרו רק שני המגדלים האחרים, של אברהם ושל יעקב, שהיו מדרכם רחמנים וסלחנים. עומדים על תלם עד היום הזה".  
  וכך הן שלוש המנורות: הראשונה והאחרונה ניצבות זקופות ואילו האמצעית - הפוכה וראשה כלפי מטה. (ספר חברון עפ"י הפואימה 'משקוף המנורות בחברון לא"י לבנון)
המשקוף בן מאות השנים היה אחת הנקודות ההיסטוריות והארכיאולוגיות החשובות בעיר העתיקה בחברון. הוא היה מוצב מעל דלת אחת ממשפחות הקהילה היהודית שנגדעה בפרעות תרפ"ט.
בחודש אב תשע"ד - אוגוסט 2014 כאשר מבצע 'צוק איתן' בעיצומו, הסירו ערבים את המשקוף העתיק והנדיר ומאז נעלמו עקבותיו. במקומו הרכיבו משקוף חדש, ללא כל זכר לסימן היהודי המובהק ההוא - אותו מתאמצים הפורעים בכל כוחם למחוק.
האזור שבו נמצא המשקוף המיוחד הוא ב"קסבה" בחברון, שהנוכחות הישראלית בו נאסרה ומסתכמת בשעה אחת בשבוע. סיורים של צה"ל מתקיימים מדי פעם בפעם אך בזמן החולף בין הסיורים האתרים פרוצים לחלוטין לכל פגיעה ומעשי השחתה והרס.
לאור זאת התגייסו מס' פעילים מסורים לעניין מתושבי הישוב היהודי בחברון ובסיוע המנהל האזרחי התקינו במקום שחזור בולט וייחודי של המשקוף המקורי.
לצערנו המשקוף המשוחזר נעקר גם הוא מן המקום בידי הפורעים, אך הפעילים הנ"ל כבר מכינים משקוף נוסף - חזק ועמיד יותר, אשר יותקן באופן אשר יקשה מאוד על הסרתו.
זממם של מרצחי תרפ"ט ופורעי תשע"ד לא צלח ולא יצלח: עם ישראל חי, נאמן ומסור לעיר אבותיו.
 
 
 
1 תגובות
1

יוסף הרטמן הגיב:

ישר כוח עצום על הנחישות והמסירות!!! צריך לפרסם יותר בארץ ובעולם את "יום חברון"=כ"ט באייר. גם הציבור הדתי והחרדי לא מודע לכך. ובוודאי לא ידוע לאלה שאינם שומרי מצוות בנתיים. בע"ה עלו והצליחו!

11.05.2021 09:30