בלוג

הארי שבחבורה- על הרב מנחם ליבמן זצ"ל

דוקא בדורנו, דור מושפע במכשירים שונים, ריכוז המחשבה הוא חיוני לעבודה שבלב זו תפילה. לכן מה טוב להיזכר באנשים רמי מעלה שהסתובבו בינינו וזכינו לראותם ולספוג מאורם הגדול. מגדולי האריות שבחבורה היה הרב מנחם ליבמן זצ"ל,

11.1.17, 22:21 | נועם ארנון | 53 צפיות
It is precisely in our generation, a generation influenced by various instruments, that the concentration of thought is essential to the work in the
heart that is prayer. So what is good to remember the great people who walked among us
and were privileged to see and absorb their great light. One of the greatest lions in the group was Rabbi Menahem
Liebman zt "l (whose memorial day took place on Teshvon), one of the founders of the Jewish community in Hebron
and a disciple of Rabbi Chaim Zt" l, who was able to hear his prayers both in the Cave of the Patriarchs and in the
Givat Shaul neighborhood in Jerusalem. He would
hear the words of the prayer with great devotion to God, and it would be shaken to hear from him the
Shema, an example and example of what the Shulchan Aruch said: "He will read the Shema with intent, with terror and
sweat." If we wanted to see a Jew who sustains, "All my bones shall the Lord say, Who is like you?"
We looked at him.
It is important to read the wonderful description of his great personality written in the introduction to
his book "Salvation of Menahem". There is a combination of ascending the ladder of the Torah with diligence and
perseverance, with a vibrant and stormy national spirit. "It angered him to the depths of his heart the sorrow
of the Divine Presence that which is still to the life, and the anticipation of salvation was the focus of his life,
and came often to the point of readiness to sacrifice literally. Every event happened
to all Israel, to the root of his soul touched tightly. Rivers of tears fell His eyes on
the unsolved reality, and a tremendous and passionate enthusiasm seized his spirit whenever it
seemed that a good thing was stirring up. "
Today, when we are privileged to come to the Cave of the Patriarchs with relative ease and our hearts are eager to hear
the voice of the Torah and the prayer, we must also be grateful to Rabbi Leibman, who joined with
Rabbi Moshe Levinger,
In strengthening Torah study in Hebron and in the struggle for Jewish rights in the Tomb of the Patriarchs. Rabbi Liebman was a rare combination
of heroism and humility, intense sanctity with humility and humility. In the
early years of the Jewish settlement of Hebron and Kiryat Arba, he stood up and struggled to make the
Cave of Machpelah a "Muslim tourist site", God forbid, a place of Torah and prayer for the masses of the
House of Israel. Rabbi Liebman was not deterred by arrests and persecution by the authorities, he did not spare his
dignity and personal liberty, and there he was an ascetic who was devoted to the honor of Israel and his saints.
I heard from Rabbi Shmuel Eliyahu that Rav Liebman was one of the descendants of Rabbi Menachem Mendel
of Vitebsk, author of the holy book "Pri Ha'Aretz", one of the greatest disciples of the Baal Shem Tov who immigrated to Eretz Israel and
renewed the Jewish settlement there. I wish that we will learn from him to combine with the
worship of the Lord of the love of the earth and the worship of the Lord of devotion,
The labor of the Torah is humility and heroism, with a work in whose heart this is prayer. It is.
 
3 תגובות
1

משה ירושלמי הגיב:

אכן יהודי מיוחד אני זוכר בתור ילד את צעקות השמע ישראל המיוחדות שלו במערת המכפלה

23.01.2017 00:49

2

איש עצמונה הגיב:

איש מיוחד, אין קריאת שמע אני לא נזכר בו... צליל של ילדות

25.01.2017 08:23

3

ממוקירי זכרו הגיב:

לאחרונה יצא ע"י המשפחה ספר לזכרו ולזכר בנו הק' שניאור שלמה הי"ד. שם הספר: 'אור מנחם'. כתב: עודד מזרחי

20.04.2017 19:51