היסטוריה

התקופה הרומית ביזאנטית – תקופת המשנה והתלמוד

1.3.15, 14:10

התקופה הרומית ביזאנטית – תקופת המשנה והתלמוד
132 – 135 לסה"נ - מרד בר כוכבא. חברון היתה במרכז אזור המרד. אחרי דיכוי המרד יהודים נמכרו לעבדות ביריד ב"אלוני ממרא".
330 - הכיבוש הביזנטי. כנסיה נבנית בחלקו המזרחי של המבנה מעל מערת המכפלה. בית כנסת יהודי פעיל בחלקו הצפוני.
מאות 4 - 6: יהודים ממשיכים להתפלל במערת המכפלה ובאתר "אלוני ממרא". קהילות יהודיות פורחות בדרום הר חברון.