היסטוריה

תקופת ההתנחלות והשופטים

26.11.15, 12:00

תקופת ההתנחלות והשופטים
1250 לפנה"ס בקירוב - יהושע בראש שבטי ישראל כובש את חברון.
1230 לפסה"נ בקירוב - כלב בן יפונה, ראש שבט יהודה, כובש את חברון. העיר הופכת לבירת שבט יהודה ומרכז אזורי חשוב