היסטוריה

תקופת האבות

17.12.14, 10:49
1735 לפסה"נ - אברהם בא לארץ כנען ומתיישב בחברון.
1675 לפסה"נ - אברהם קונה את מערת המכפלה.
1637לפסה"נ - אברהם נפטר ונקבר במערה.
1505 לפסה"נ - יעקב מועבר ממצרים ונקבר במערה.