היסטוריה

תקופת הכיבוש התורכי

17.12.14, 10:57
 
1517 - הכיבוש התורכי. פרעות ביהודי חברון.
1520 - קבוצת יהודים ממגורשי ספרד עולה לחברון בהנהגת ר' מלכיאל אשכנזי וקונה את אדמת ה"רובע היהודי".
1540 - בניית בית הכנסת "אברהם אבינו".
1583 - מקובלים מצפת, ובהם ה”ראשית חכמה" – ר' אליהו די וידאש, עולים לחברון.
1630 - גזירות על קהילת חברון. נס הצלת יהודי חברון הנקרא - "פורים של חלון".
1750 – ר' גרשון מקיטוב, גיסו של בהעל שם טוב מייסד החסידות, גר בחברון.
1753 - החיד"א – ר' חיים יוסף דוד אזולאי יוצא כשליח לאירופה מטעם קהילת חברון.
1811 - ר' חיים ישועה בג'איו ("חיים המצרי") קונה את אדמות תל חברון עבור הקהילה.
1819 - אדמו"ר האמצעי מחב"ד קורא לחסידיו ליישב את חברון. חברון – "בירת חב"ד בארץ הקדש".
1834 - רעידת אדמה. הכיבוש המצרי בהנהגת איברהים פאשה. פרעות ביהודים.
1839- השר היהודי – בריטי סיר משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית מבקרים בחברון ונכנסים למבנה מעל מערת המכפלה.
1856 - הרא"מ – ר' אליהו מני – עולה מבגדד ומתיישב בחברון.
1870- הרב יוסף חיים, ה"בן איש חי", מבקר בחברון.
1876 - הגביר ישראל אברהם רומנו מאיסטנבול בונה את בית רומנו - "ביהכ"נ האסטנבולי".
1881 - החרי"ף – הרב חיים רחמים יוסף פראנקו אב"ד חברון.
1893 - בניית קומת הקרקע בבית המרפא חסד לאברהם.
1901 - הרב חיים חזקיה מדיני – ה"שדי חמד" – עולה לחברון ומתמנה כרב העיר.
1909 - הגביר יוסף אברהם שלום בונה קומה נוספת בבית חסד לאברהם – הדסה.
1912 - בבית הדסה מופעלת מרפאת "הדסה" הראשונה בארץ, ומגישה עזרה רפואית לכל תושבי העיר – יהודים וערבים.
1912 - האדמו"ר שלום בר מחב"ד קונה את בית רומנו ומייסד את ישיבת "תורת אמת".
1914 - פורצת מלחמת העולם הראשונה. הקהילה היהודית בחברון נפגעת ומתדלדלת. ישיבת "תורת אמת" נסגרת.
 
 
 
 
 
 
 
 
מאת User:Ranbar - My Work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15894912