היסטוריה

התקופה הכנענית הקדומה והתיכונה

8.2.15, 20:13
התקופה הכנענית הקדומה והתיכונה
העיר נבנית בראש תל חברון ומוקפת חומה איתנה. העיר עוברת מספר שלבי התיישבות ומוקפת בשתי חומות משתי תקופות שונות.