היסטוריה

רצח השישה

31.1.22, 20:05

הרבנית מנוחה רחל סלונים: אם הישוב

4.2.21, 19:46

היא עלתה לחברון בברכת האדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש, נודעה כבעלת מופתים רבים והמשיכה להגן על הישוב היהודי בחברון עשרות שנים לאחר פטירתה | סיפורה של אם הישוב החב"די בחברון

תקופת המקרא: העיר העברית הראשונה

8.2.17, 12:33

משמעות השם "חברון" היא – חיבור ואיחוד. שם זה קיבל במסורת היהודית משמעויות עמוקות- של חברות, אחדות, וחיבור עולם הרוח עם עולם החומר. מדרש חז"ל ראה בו רמז לאברהם אבינו – "חבר נאה" (ב"ר ד'). מספר חוקרים רואים בשם זה רמז לבני ...

בין חת לישראל, מאת: גדעון חרל"פ

27.6.16, 13:46

מה פשר הגעת החיתים מאנטוליה הרחוקה לחברון הארץ ישראלית, בנים לאימפריה החיתית הענקית, יוצרי השפה ההודו אירופית , מקור לכל שפות התרבות המערביות והמזרחיות אל סלעי הדולומיט ,ומה ראו חיתים אלה לבנותה דווקא כאן ועכשיו "שבע ...

תולדות ההתיישבות החדשה בחברון

11.11.15, 15:26

השיבה לחברון לא נולדה בחלל ריק. עומק הכיסופים אל עיר האבות, מאמציהם מלאי העז של כלב בן יפונה ודוד המלך, החודרים דורות וחומות זמן, הם שדחפו ולא נתנו מנוח, עד שפרצו והוגשמו בעשיה ובהתיישבות. במאמר זה לא אשוב אל ימים ...

תקופת בית שני

1.3.15, 14:45