חדשות

התנגדות הממסד הציוני לחידוש היישוב היהודי בחברון לאחר פרעות תרפ״ט

פרעות תרפ״ט הביאו לחיסול הקהילה היהודית העתיקה בחברון. 67 יהודים נרצחו, עשרות נפצעו קשה, והשרידים גורשו מהעיר על־ידי הבריטים. בשנת תרצא חזרה קבוצה מיוצאי חברון לעיר וחידשה בה את הישוב היהודי באמצעיים עצמיים דלים, וזאת מכיוון שהיישוב לא זכה לתמיכה כלשהי מצד 'קרן העזרה' והממסד הציוני. היישוב סבל מעוני מכפיר עד שגורש ע"י הבריטים. מתוך מחקרי יהודה ושומרון, אוניברסיטת אריאל, כרך י"ד- תשס"ה עמ' 233-246

13.9.22, 10:04